Türk Boyları   

 

ATÇEKENLER
GÖKTÜRKLER
TANRIDAĞI TÜRKMENLERİ
BOYUN ADI: KAYI BOYU BOZOK SOL-KOL
GÜN-HAN OĞULLARI
ONKUNU ŞAHİN
CEMAATİN ADI: ATÇEKEN CEMAATİ
TAİFESİ :ATÇEKEN YÖRÜKLERİ
GRUP :ATÇEKEN YÖRÜKLERİ
BOY: KAYI(MUHKEM)
SEMBOL: T(TÜRKMEN)
YURDU:(YERLEŞTİKLERİ YER SERASEREŞ KÖYÜ
SANCAK :KONYA ESKİ-İL KAZASI
KAYNAK OSMANLI ARŞİVLERİ
TKA 149
VARAK 85
SENE HİCRİ 992 MİLADİ1584

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ATÇEKENLER DİĞER TÜRK CEMAATLERİ GİBİ ORTA ASYADAN GÖÇ ETTİKTEN SONRA KONYA BOZKIRLARINDAKİ KÖY VE MEZRALARA YERLEŞMİŞLER DAHA SONRA BURDAN ANADOLUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE GÖÇ ETMİŞLERDİR.
ENVER SOLİM İSTANBUL 2008

 

 

" Türkler orta asyadan göç ettikten sonra Konya bozkırlarındaki mezralara yerleşmişlerdir.Konya bozkırlarına yerleşen 125 türk cemaati, 19 Türk boyuna mensupturlar.Bu 125 türk cemaatine "Atçekenler" veya farsça "esb keşan" denmektedir.Bu adla anılmalarının sebebi çok sayıda ve çok iyi cins at yetiştirmelerinden dolayı verilmiştir.Konar-göçer olan At çekenler daha sonra arazilerine gelen eker-biçerlerle topraklarının azalması dolayısıyla ihtilafa düşmüşler bunun üzerine bu 125 türk aşiretinden bazı obalar Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında Rumeliye götürülerek orada Türklüğün ve müslümanlığın gelişmesini sağlamışlardır.Bugün Eşmekaya olarak bilinen beldenin eski adı Aişekayadır.Aişelü cemaatinin yerleştiği yer Eşmekadır .Eşmekaya soy adını taşıyan dostlarım;aşağıda sizlerin Osmanlı arşivlerindeki kayıtlarınız,

 

 

 

 


AİŞELÜ
GÖKTÜRKLER
TANRIDAĞI TÜRKMENLERİ
BAYUN ADI: BAYINDIR
BOYU : ÜÇOK SOL-KOL
GÜK-HAN OĞULLARI
ONKUNU : TAVŞANCIL
CEMAATİN ADI : AİŞELÜ CEMAATİ
TAİFESİ : ATÇEKEN YÖRÜKLERİ
GURUP : AKÇA KOYUNLU CEMAATİ
BOY : BAYINDIR (DAİMA NİMETLE DOLU OLAN)
SEMBOL : T (TÜRKMEN)
YERŞELTİKLERİ YER : keçil ağıl mezrası,ziyareti tursun m,derince k,
karı kışla k,kene köyü,aişekaya k,orta viran k,
büğdüz k,emir hacı kışla k,
KAYNAK : OSMANLI ARŞİVLERİ
TAHRİR DEF. 1061 SENE (928(1520)
TD 636 (1000)1591" 

 

Yukarıdaki paylaşımı Solim Enver isimli bir araştırmacı büyüğümüz göndermiştir. Kendisine çok teşekkür ediyor ve bizlerle değerli bilgilerinin paylaşımının devamını diliyoruz.
 

 İyi bir at yetiştiricisi olan Atçekenler ,saraya ve orduya da iyi cins atlar yetiştirdiler. Görüldüğü üzere Karaman ilinde yerleşik olmasına rağmen Atçekenler  Karamanoğlu değildir. Bazı kaynaklara göre ise Atçekenler'in Bozoklara ait Kayı Boyundan geldiği öngörülmektedir.İleri günlerde daha geniş ve ispatlanmışkaynak bilgilerimizle karşınızda olacağız.

BOZOKLAR 

ÜÇOKLAR

1 - KIZIK

1 - BÜGDÜZ

2 - ALKAEVLİ

2 - CAVINDIR (Çavuldur)

3 - KARAEVLİ (Karaevliler)

3 - BAYINDIR

4 - YAZIR (Yazar)

4 - IĞDIR

5 - DÖĞER (Töker)

5 - YÜREĞİR (Üreğir-Yüreğir-Yüreil)

6 - DUDURGA

6 - YİVA (Yuva)

7 - YAPARLI (Çarıklı)

7 - EMÜR (Emir-Emre)

8 - BEĞDİLİ (Beydili-Bağdıllı)

8 - ALAYÖNDLÜ (Alayöntlü)

9 - KARKIN

9 - BİÇNE (Beçenek-Peçenek)

10 - KAYI

10 - SALUR

A ) Saçıkara (Saçıkaralı)

A ) Usta

B ) Atçekenler

B ) Yomut

C ) Kurtlu

C ) Hızır

D ) Sarıkeçili

D ) Karaman (Karamanlı)

E ) Kızılkeçili

E ) Akkoyunlu (Akçakoyunlu)

F ) Haculu

F ) Sarıklı (Aksarıklı)

G ) Karakeçili

G ) Karakoyunlu (Karacakoyunlu)

g - a ) Osmanlı Padişahları

H ) Teke

g - b ) Yeni Osmanlı

H - 1 ) Burgaz

11 - BAYAT

H - 2 ) Akseki

A ) Dulkadır (Zulkadır)

H - 3 ) Bahşı (Bahşiş)

B ) Kaçar

H - 4 ) Karaca

C ) Şambayat

H - 5 ) Karatekeli

D ) Kerkük Türkmenleri

H - 6 ) Alseki

E ) Inallı (Ulu Yörükleri-Kocacık Yörükleri)

H - 7 ) Aziz (Aziziye Kınalı Yörükleri)

12- AVŞARLAR

H - 8 ) Daş (Taş)

A ) Deller (Karamanlı)

H - 9 ) Tongüç (Tonguç)

B ) Caper (Cafer)

H - 10 ) Ayak (Kızılayak)

C ) Kadirli

H - 11 ) Ötemiş (Ödemiş)

D ) Cerit

H - 12 ) Mırış

E ) İmamlı

H - 13 ) Tutamış

F ) Torun (Toran)

H - 14 ) Karaahmet

G ) Burhanlı

H - 15 ) Toktamış

H ) Havarizm (Horzum)

H - 16 ) Tufaz

I ) Balabanlı

H - 17 ) Gökçe

J ) Haliller (Haliloğlular)

H - 18 ) Saçmaz (Şıçmaz)

K ) Kızılışık

11 - KINIK (KANIK - KONUK)

l ) Çatak (Çıtak)

A ) Atalar (Atabeyler)

M ) Solaklar

B ) Selçuklu Padişahları

N ) Hacınallu

12 - CEPNİ

O ) Karahacılı

A ) Ruğuş

P ) Farsak (Varsak)

B ) Yakupoğulları

R ) Honanamlı (Honamlı)

C ) Ganetler (Canıklar)

S ) Cingöz

D ) Oturak

T ) Türkmenaliler (Aliler)

d - A ) Bayramoğulları

U ) Çakıl (Çakal-Çakalanlar)

E ) Demirler

Y ) Meller (Milliler)

e - A ) Kuşdemir

 

e - B ) Kandemir